Girl in woman`s body...


Hello everyody !

This time will be also something unique but also very sad. When i read that kind of stories i thanks god that this is not me. Just look at the picture. You could see the old woman. About 50 years old. But unfortunately this girl, yes girl is only teenager :( That`s disease is very rare and called progeria. I think that this the same in polish and english language. Anyway people with that ill live max 13 years. She is 14 years old now but really want to live longer. If you are interested to know more about her, check her autobiography you would probably find that in ebay or amazon. Her name is Hayley Okines. I didn`t read that but it must be very very interesting book.
What i could say for the end ?
Be happy with your lives it could always be worse like you could see.

Polish version
Dzisiaj bdzie o czym bardzo bardzo smutnym. Gdy czytam takie historie mówi sobie, boe dobrze, e to nie ja. Popatrzcie na zdjcie. Moecie zobaczy star kobiet. Okoo 50 letni. Ale niestety ta dziewczynka, tak dziewczynka jest dopiero nastolatk :( Ta choroba jest bardzo rzadka i nazywa si progeria. Wydaje mi si, e ma tak sam nazw zarówno w polskim jak i angielskim jzyku. W kadym razie ludzie z t chorob yj maksymalnie 13 lat. A ona ma 14 ale naprawd chce y duej. Jeeli chcecie si dowiedzie wicej o nij, przeczytajcie jej autobiografi, znajdziecie j na pewno na ebayu albo amazon. Nazywa si Hayley Okines. Nie czytaam jej ale musi by badzo interesujca.
Co mog powiedzie na koniec ?
Cieszcie si z waszego ycia, poniewa zawsze moze by gorzej jak widzicie.


*picture is not my*

Source link: http://www.papilot.pl/medycyna/17304/Biedactwo-14letnia-Hayley-ma-cialo-staruszki-ale-bardzo-BARDZO-chce-zyc.html

Follow Luuux


Related Posts


Trending Gossip